Посвој семејство

Доколку можете и сакате континуирано да помагате на одредено семејство ние можеме да ве поврземе.

Семејствата од оваа листа имаат вистинска потреба од редовна помош.