Потребна е облека за овие момчиња.

Овие момчиња 23г. и 28г. имаат потреба од 5XL памучна облека.
Нивното семејство е социјално ранливо и не се во можност да купуваат.
Кој може да помогне со алишта нека не исконтактира.