Плати сметка

Електричната енергија во овој денешен свет го придвижува и подржува, и е неопходност во ова наше денешно општество, не само благодет кое го земаме здраво за готово. За жал има семејства од нашата непосредна околина кои за да ги платат сметките си скратуваат од храна и други основни намирници за да ги подмират. Помогнете им вие, олеснете им го животот барем до некој одреден степен да имаат повеќе за други основни намирници.

Потребата од вашата помош за овие семејства е вистинска, а опасноста реална – не дозволувајте светлото да згасне во нивниот дом, помогнете им денес!

Плаќањето е во неколку едноставни чекори

1) Одбери семејство и копирај

Одберете семејство, копирајте го соодветниот број и бројот на избраната фактура за плаќање

2) Плати на системот за плаќање

На страната на компанијата стави ги корисничкиот број и бројот на фактура и проследи со плаќањето

3) Прати потврда

Испратете потврда во каков било формат за да за да ја евидентираме, обновиме листата и секако да ги израдуваме семејствата

Листа на семејства со сметки за плаќање

Семејство 1

Опис за семејството

Број на корисник:

Износ на сметка Број на фактура Акција
5000
7000
9000